Phía Sau Óng Kính

Ảnh hiếm: chợ Đông Ba ở Cố đô Huế xưa

 Hình thành từ năm 1887, chợ Đông Ba vừa là công trình kiến trúc độc đáo, vừa là chứng nhân cho nhiều biến động lịch sử của Cố đô Huế.

This slideshow requires JavaScript.

 

Theo Kienthuc

Comments
To Top