Take a fresh look at your lifestyle.

Long Beach: Tỷ lệ thất nghiệp giảm chỉ còn 4.1%

Tỷ lệ thất nghiệp ở thành phố Long Beach đang giảm xuống đến mức rất thấp và cư dân đang rất vui vì điều đó. Theo đài ABC7, mức thất nghiệp ở thành phố này chỉ còn có 4.1%. Cư dân William Foxcroft cho biết cảm nghĩ: “Lúc tôi mới đến đây,…