Kỷ Thuật Mới

Cách khóa thư mục đơn giản trong Windows

Nếu trong máy tính của bạn có nhiều dữ liệu nhạy cảm, bạn đơn giản chỉ cần đặt một mật khẩu đủ an toan cho máy. Tuy nhiên nếu sử dụng máy tính chung với người khác thì lại là chuyện khác. Bạn cần dùng các phần mềm chuyên dụng để khóa các dữ liệu cá nhân của mình lại, hoặc đơn giản bạn có thể làm theo cách dưới đây.

Trước tiên, bạn cần tạo một thư mục chứa toàn bộ các dữ liệu nhạy cảm mà bạn muốn giấu. Tiếp theo, mở thư mục đó ra rồi click chuột phải vào một khoảng trống trong thư mục > chọn New > Text Document để tạo một tài liệu mới:

Mở file vừa tạo và dán đoạn mã sau:

cls

@ECHO OFF

title Folder Private

if EXIST “HTG Locker” goto UNLOCK

if NOT EXIST Private goto MDLOCKER

:CONFIRM

echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)

set/p “cho=>”

if %cho%==Y goto LOCK

if %cho%==y goto LOCK

if %cho%==n goto END

if %cho%==N goto END

echo Invalid choice.

goto CONFIRM

:LOCK

ren Private “HTG Locker”

attrib +h +s “HTG Locker”

echo Folder locked

goto End

:UNLOCK

echo Enter password to unlock folder

set/p “pass=>”

if NOT %pass%== PASSWORD_GOES_HERE goto FAIL

attrib -h -s “HTG Locker”

ren “HTG Locker” Private

echo Folder Unlocked successfully

goto End

:FAIL

echo Invalid password

goto end

:MDLOCKER

md Private

echo Private created successfully

goto End

:End

Lưu ý trong đoạn mã trên, bạn cần thay dòngYour-Password-Here bằng mật khẩu bạn muốn sử dụng để khóa thư mục này.

Tiếp theo click File > Save As. Trong mục Save as tyle chọn All Files, sau đó đặt tên file là Locker.bat và nhấn Save để đóng cửa sổ này lại. Lúc này bạn có thể xóa file tài liệu ban đầu đi.

Tiếp theo click đúp chuột vào file Locker.bat vừa tạo. Ngay lập tức một thư mục có tên Private sẽ hiện ra. Lúc này bạn chỉ cần chuyển các tài liệu bạn muốn bảo mật vào thư mục này. Sau khi chuyển file, bạn nhấn đúp chuột vào file Locker.bat. Lúc này một cửa sổ dòng lệnh sẽ mở ra hỏi bạn có muốn khóa thư mục này hay không. Để xác nhận, bạn nhấn chữ Y trên bàn phím và nhấn Enter.

Khi cửa sổ dòng lệnh Command Prompt đóng lại, thư mục Private chứa các tài liệu bí mật sẽ ẩn đi, và không ai biết có sự tồn tại của thư mục này ngoại trừ bạn.

Khi cần mở thư mục này ra để truy cập các tài liệu này, bạn chỉ cần mở file Locker.bat và nhập mật khẩu để mở khóa thư mục.

Trong trường hợp bạn vô tình quên mật khẩu đã đặt cho thư mục này, bạn chỉ cần mở lại file Locker.bat bằng Notepad và tra cứu đến dòng nhập mật khẩu như đã hướng dẫn ở trên. Điều đó có nghĩa là ai cũng có thể xem được mật khẩu của thư mục này nếu đã đọc qua bài viết này. Do vậy bạn chỉ nên sử dụng phương pháp này như một lớp bảo mật tăng cường, ngăn không cho người khác tình cờ mở tài liệu của bạn trong một máy tính công cộng. Còn muốn tìm một phương pháp an toàn hơn để bảo mật dữ liệu, bạn cần sử dụng các phần mềm chuyên dụng như Folder Lock. Bạn có thể tham khảo cách sử dụng của phần mềm này tại đây.

Chúc bạn thành công!

 

Theo ICTNews

Comments
To Top