Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

Kỷ Thuật Mới

5 cách bảo vệ dữ liệu trên Facebook

Thông tin của hơn 50 triệu tài khoản Facebook bị lộ đang gióng lên hồi chuông cảnh giác trước việc các ứng dụng có thể khai thác thông tin cá nhân của người dùng. Các thông tin bị đánh cắp có thể được sử dụng cho các mục đích thương mại,…