Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

Thế Giới

Catalonia lùi hay chiến?

Catalonia tuyên bố độc lập đe dọa đến tăng trưởng Tây Ban Nha. Theo tối hậu thư được Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy công bố, 10 giờ ngày 16-10 là hạn chót ông Carles Puigdemont, Thủ hiến vùng tự trị Catalonia, phải giải thích rõ quan…