Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

Thế Giới

Vũ khí thế giới dồn về châu Á

Chiến tranh và xung đột đã thúc đẩy nhiều nước thuộc châu Á, châu Đại Dương và Trung Đông gia tăng nhập khẩu vũ khí trong 5 năm qua. Ấn Độ là quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới trong giai đoạn 2013 - 2017 Ngày 12.3, Viện Nghiên…