Take a fresh look at your lifestyle.

Chàng Tây khấn tiễn Ông Táo về trời bằng tiếng Anh

Anh chàng trong clip là người Ireland, trong ngày đưa ông Táo về trời, anh được bạn hướng dẫn những điều cầu may mắn bằng tiếng Việt nhưng anh ấy lại kết hợp cả tiếng Anh.

 

[videopress zckb90cl]

 

Theo Zing News