Take a fresh look at your lifestyle.

Hình ảnh hiện trường vụ rơi trực thăng giữa New York

Theo VOV