Hoa Kỳ

Kết thúc Đại Hội Võ Bị kỳ thứ 21 tại San Jose

Đại Hội Võ Bị kỳ thứ 21 của Tổng Hội Cựu SVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam vừa được tổ chức trong ba ngày, 11, 12, và 13 Tháng Năm, tại Scottish Rite Center, San Jose.

Toán Quốc Kỳ và Quân Kỳ Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam. (Hình: Phan Việt K19 cung cấp)

Đặc biệt, đại hội năm nay có sự tham dự của hai vị cựu chỉ huy trưởng Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, cựu Trung Tướng Lâm Quang Thi và niên trưởng Đỗ Ngọc Nhận, trong vai trò đồng chủ tọa đại hội.

Hội Võ Bị Bắc California là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức Đại Hội 21 theo quyết định của Đại Hội 20.

Theo ban tổ chức cho biết, thành phần tham dự gồm có 21 khóa ủng hộ hoặc đích thân tham dự, trong tổng số 31 khóa chính thức và một khóa phụ. Có năm khóa không có ý kiến.

Lễ Truy Điệu được cử hành trang nghiêm và xúc động. (Hình: Phan Việt K19 cung cấp)

Kể về hội thì có 10 hội ủng hộ hoặc đích thân tham dự.

Về số người tham dự, đại hội kỳ này đạt mức kỷ lục: 314 người, trong đó bao gồm các phu nhân tham dự.

Nếu chỉ tính riêng các cựu SVSQ mà thôi thì số tham dự lần này là 242 người, cũng là một con số kỷ lục.

Ngoài ra, còn rất nhiều cựu SVSQ tuy không thể đích thân về tham dự đại hội, nhưng lòng luôn hướng về Đại Hội 21 tại Bắc California.

Nhiều người gởi thư và phiếu tán thành hoặc email để nói lên quan điểm của họ.

Tổng kết, số cựu SVSQ không tham dự, nhưng ủng hộ đại hội là 324 người.

Có 302 người yểm trợ tài chánh cho đại hội, với tổng số tiền là $30,000.

Chương trình trong ba ngày, ngoài phần thăm hỏi và trò chuyện lẫn nhau giữa các cựu SVSQ, đại hội còn bao gồm các thủ tục nghi lễ, họp đại hội, bầu tân tổng hội trưởng, và dạ tiệc bế mạc.

Kết quả, Đại Hội 21 tín nhiệm cựu SVSQ Lưu Xuân Phước K24 vào chức vụ tổng hội trưởng nhiệm kỳ 2018-2020.

 

Theo Nguoi Viet

Comments
To Top