Hoa Kỳ

Liên danh đầu tiên ứng cử ban đại diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California

Vừa có một liên danh đầu tiên ghi danh ứng cử trong cuộc bầu cử Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, theo ban tổ chức cho biết.

Ông Ngô Thiện Đức (trái), thụ ủy Liên danh Phục Vụ-Duy Trì-Phát Triển, nộp đơn tham gia ứng cử. Ông Phan Tấn Ngưu, đại diện ủy ban tổ chức bầu cử, nhận đơn. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Liên danh này có tên Phục Vụ-Duy Trì-Phát Triển, do ông Ngô Thiện Đức thụ ủy.

Các thành viên khác trong liên danh gồm ông Phan Thanh Hải, 46 tuổi, Đoàn Thanh Niên Phật Giáo Hòa Hảo; anh Nguyễn Đình Nguyên, 24 tuổi, Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California; cô Asia Cunningham, thành viên Ban Liên Lạc Các Hội Đoàn Giới Trẻ; và cô Võ Hồng Hoa, thủ quỹ Ban Chấp Hành Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại.

Ông Đức, 55 tuổi, hiện là trung tâm trưởng Trung Tâm Văn Hóa Minh Đức ở Westminster. Ông có vợ và hai con.

Ông cho biết: “Mục đích của liên danh là đoàn kết giữa các thế hệ qua sự hiểu biết lịch sử tị nạn của cha ông, tự hào là người Việt Nam về phương diện lịch sử, văn hóa và giáo dục, và các thành viên liên danh là tiếng nói của cộng đồng Việt Nam.”

Liên danh Phục Vụ-Duy Trì-Phát Triển, từ trái, cô Asia Cunningham, cô Võ Hồng Hoa, ông Ngô Thiện Đức, ông Phan Thanh Hải, và anh Nguyễn Đình Nguyên. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Chúng tôi muốn tạo một luồng gió mới trong cộng đồng, nhất là trong giai đoạn phân hóa lúc này; yểm trợ quốc nội thoát họa xâm lăng của ngoại xâm; hướng dẫn các em hòa nhập với cộng đồng; và sinh hoạt trong dòng chính, nhưng vẫn có thể tiếp nối con người Việt Nam, khỏi bị mất gốc!” ông Đức khẳng định.

Ông Phan Thanh Hải, cư dân Westminster, đến Mỹ năm 1997, có vợ và hai con, hiện dạy Thiếu Lâm Thất Sơn Võ Đạo Cổ Truyền.

Ông cho biết: “Tôi muốn dấn thân để phát triển một cộng đồng đoàn kết, đặc biệt là giới trẻ.”

Anh Nguyễn Đình Nguyên, cư dân Garden Grove, độc thân, cho biết: “Tôi muốn kết nối Tổng Hội Sinh Viên với cộng đồng.”

Cô Asia Cunningham, cư dân Santa Ana, qua Mỹ năm 1990.

“Em lúc nào cũng sinh hoạt trong dòng chính và muốn đem những kinh nghiệm làm việc với chính quyền để về phát triển cộng đồng. Thật lòng mà nói, một phần cũng vì anh Đức ép,” cô nói.

Thành viên sau cùng là cô Võ Hồng Hoa, cư dân Garden Grove, qua Mỹ năm 1990.

“Em muốn đem tuổi trẻ để phục vụ cộng đồng, làm gạch nối giữa cộng đồng Việt Nam và các đoàn thể trẻ. Hy vọng với những học hỏi được về văn hóa khi làm việc chung, thế hệ kế tiếp cũng sẽ còn giữ được di sản của người Việt tị nạn,” cô nói.

Ông Phan Tấn Ngưu, đại diện ủy ban tổ chức bầu cử, cho biết: “Ngày 15 Tháng Năm là hạn chót để nhận đơn ứng cử. Đây là liên danh đầu tiên nộp đơn. Ngày bầu cử là ngày 23 và 24 Tháng Sáu, 2018.”

Ban tổ chức bầu cử được đặt tại trụ sở đền Đức Thánh Trần, 9078 Bolsa Avenue, Westminster, CA 92683.

 

Theo Nguoi Viet

Comments
To Top