Hoa Kỳ

TT Trump muốn thương thảo với California về mức tiêu thụ xăng xe

Để giải quyết một vấn đề chính yếu làm quan tâm các nhà sản xuất xe ở Mỹ, Tổng Thống Donald Trump đã chỉ thị cho các giới chức chính phủ ông hãy tìm hiểu việc thương thảo với California để có được một tiêu chuẩn liên quan đến mức tiêu thụ nhiên liệu của xe cho cả nước.

Tổng Thống Donald Trump họp với các nhà lãnh đạo kỹ nghệ xe. Từ trái, ông Scott Pruitt, giám đốc EPA; ông James Hackett, công ty Ford; Tổng Thống Trump; Cố Vấn Kinh Tế Tòa Bạch Ốc Larry Kudlow; Bộ Trưởng Giao Thông Elaine Chao; và ông Scott Becker, Nissan Motor Company. (Hình: AP Photo/Evan Vucci)

Tổng Thống Trump họp với các nhà lãnh đạo kỹ nghệ xe hôm Thứ Sáu để thảo luận về tiêu chuẩn này và giao cho Bộ Trưởng Giao Thông Elaine Chao cùng Giám Đốc cơ quan Bảo Vệ Môi Trường (EPA), ông Scott Pruitt, nhiệm vụ thảo luận với giới chức tiểu bang California.

Kỹ nghệ xe muốn giảm thiểu tiêu chuẩn tiêu thụ nhiên liệu của xe, nhưng không quá nhiều để phải có tranh tụng với tiểu bang California, vốn có quyền ấn định tiêu chuẩn khắt khe hơn để bảo vệ môi trường.

Sự bất đồng ý kiến ở cấp tiểu bang và liên bang về việc này có thể khiến tạo ra hai tiêu chuẩn khác nhau ở Mỹ, buộc các nhà sản xuất phải làm ra hai kiểu khác nhau cho mỗi loại xe mà họ đưa ra thị trường, khiến giá thành lên cao hơn.

Nếu tiểu bang California quyết định không đi theo tiêu chuẩn hiện do chính phủ Trump đưa ra, điều này nhiều phần sẽ dẫn đến việc có 12 tiểu bang khác cùng đi theo tiêu chuẩn California. Tất cả các tiểu bang trong nhóm này có số lượng tiêu thụ khoảng 40% các loại xe mới ở Mỹ.

 

Theo Nguoi Viet

Comments
To Top