Giải Trí

Khách thử giày rồi chạy khiến nhân viên giật mình đuổi theo

Anh chàng vừa mang đôi giày vào liền nhanh chóng chạy ra khỏi cửa hàng khiến nhân viên không biết chuyện gì đang xảy ra liền đuổi theo.

 

Video: Lixi

Comments
To Top