Hoa Kỳ

Orange County tăng lương 2.5% cho nhân viên chính phủ

Mức lương của hầu hết nhân viên chính phủ tại Orange County sẽ được tăng 2.5% trong vài tháng tới vì Hội Đồng Giám Sát vừa chuẩn thuận một hợp đồng mới.

Từ trái, ông Andrew Đỗ, ông Todd Spitzer, bà Michelle Steel và bà Lisa Bartlett, bốn giám sát viên Orange County chuẩn thuận hợp đồng tăng lương 2.5% cho nhân viên chính phủ. (Hình: voiceofoc.org)

Theo báo mạng Voice of OC, hợp đồng này ảnh hưởng đến 11,000 nhân viên quận hạt làm nghề chuyên viên tâm thần, y tế công cộng và cán sự xã hội và được Hiệp Hội Công Nhân Orange County (Orange County Employees Association – OCEA) đại diện. OCEA đại diện đa số trong khoảng 17,200 nhân viên.

Dưới hợp đồng mới, những người được OCEA đại diện được tăng 1.5% tiền lương ngay lập tức và 1% nữa vào ngày 4 Tháng Giêng năm tới, vẫn theo Voice of OC.

Năm ngoái, mức lương trung vị (median pay) của một cán sự xã hội khoảng $72,000 cộng với $32,000 giá trị quyền lợi.

Hợp đồng trước với OCEA hết hạn hôm 22 Tháng Sáu. Hợp đồng mới bắt có hiệu lực kể từ hôm 23 Tháng Sáu, 2018, đến 20 Tháng Sáu, 2019.

Giới chức Orange County ước lượng sự tăng lương này tốn kém tới $16 triệu trong một năm tài chính (fiscal year). Trong tổng số tiền này, khoảng $11.4 triệu lấy từ “quỹ toàn quyền” (discretionary money) của quận.

Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Andrew Đỗ cùng ba thành viên Todd Spitzer, Michele Steel, và Lisa Bartlett bỏ phiếu để chuẩn thuận sáu hợp đồng với OCEA với kết quả bốn thuận, không chống vào Thứ Ba, 31 Tháng Bảy. Hôm đó, Giám Sát Viên Shawn Nelson vắng mặt.

Sáu hợp đồng này sẽ tăng lương cho 10,859 nhân viên được OCEA đại diện và thuộc 560 ngành nghề khác nhau như nhân viên thư viện, kỹ sư cầu đường, kế toán viên và nhân viên trại giam…

Theo thông số của Sở Lao Động, chi phí sống ở Los Angeles County và Orange County tăng 4% so với năm ngoái và hai năm trước cũng tăng 2% mỗi năm.

Tuy tăng lương cho nhiều nhân viên của quận hạt, nhưng chi phí của hợp đồng này đã được tính vào ngân sách hiện thời của Orange County chưa? Bà Molly Nichelson, phát ngôn viên của quận hạt, nói chưa.

Bà Nichelson cho biết thêm các cơ quan của quận hạt đang được yêu cầu tìm cách giải quyết việc tăng chi phí từ hợp đồng của OCEA phù hợp với ngân sách.

Thông số từ giới hữu trách Orange County cho thấy nhân viên do OCEA đại diện được tăng lương khoảng 2.5% mỗi năm trong ba năm nay.

Các cảnh sát viên Orange County, do một nghiệp đoàn khác đại diện, được tăng lương 2.5% vào năm kinh tế 2017 và được tăng 3% vào năm kinh tế 2018. Đến năm 2019, cảnh sát Orange County sẽ được tăng lương thêm 3% nữa.

Ngoài tăng lương ra, các hợp đồng mới này sẽ cung cấp chi phí thực tập cho các nhân viên nhà tù hoặc cảnh sát viên đặc biệt do OCEA đại diện.

Nhân viên nhà tù sẽ nhận được thêm $1/giờ khi thực tập, còn cảnh sát đặc biệt nhận được thêm $2/giờ.

Cảnh sát Orange County có 280 cảnh sát viên đặc biệt để bảo vệ tòa án và các tòa nhà của quận hạt, trong đó có phi trường John Wayne và nhà tù. Các cảnh sát viên này được OCEA đại diện.

Các hợp đồng mới này cũng sẽ tạo ra các nhóm làm việc giữa quận hạt và nhân viên do OCEA đại diện để hai bên thảo luận một số chủ đề: Chuyển từ nghỉ hằng năm thành chương trình nghỉ phép và nghỉ bệnh; trả thêm cho nhân viên biết song ngữ; lợi ích vào bảo hiểm y tế.

Cũng như nhiều báo cáo về hợp đồng khác của Orange County, báo cáo của các hợp đồng của OCEA không cho biết việc tăng lương này sẽ tăng tiền lương hưu cho nhân viên quận hạt hay không, nếu có thì báo cáo cũng không nói tăng bao nhiêu.

 

Theo Nguoi Viet

Comments
To Top